Operationeel team

Deze verkenning heeft een pragmatische en concrete insteek, wat ook is doorvertaald op de manier waarop het is georganiseerd. Hoofdonderzoeker Martijn Arets werkt voor dit onderzoek samen met enkele freelance professionals die hem waar nodig ondersteunen. Door niet te werken met grote teams met bijbehorende budgetten is het wendbaar en kan snel worden geschakeld.

Martijn Arets

Martijn Arets

initiatiefnemer en hoofdonderzoeker
Claartje Vogel

Claartje Vogel

redactie
Matthijs Vroegindeweij

Matthijs Vroegindeweij

vertaling

Wetenschappelijke raad

Naast de partners wordt ook samengewerkt met een aantal individuele wetenschappers die vanuit hun domein aan deze verkenning bijdragen en zullen fungeren als ‘wetenschappelijk klankbord’. Met hen zullen ook enkele sub-onderzoeken worden opgezet, welke zullen leiden tot nieuwe inzichten en wetenschappelijke publicaties.

Jeroen Meijerink, Universiteit Twente

Jeroen Meijerink, Universiteit Twente

Specialisme: Human resource management in de platformeconomie - Algoritmisch management - Online reputatie systemen
Judith Kas, Universiteit Utrecht

Judith Kas, Universiteit Utrecht

Specialisme: Reputatiesystemen - Vertrouwen - Discriminatie
Rense Corten, Universiteit Utrecht

Rense Corten, Universiteit Utrecht

Specialisatie: Sociologie - Vertrouwen - Sociale netwerken
Timm Teubner, TU Berlin, Einstein Center Digital Future

Timm Teubner, TU Berlin, Einstein Center Digital Future

Specialism: Two-sided markets - Platforms - Reputation Systems
Maik Hesse, TU Berlin, Einstein Center Digital Future

Maik Hesse, TU Berlin, Einstein Center Digital Future

Specialism: Trust & Reputation in Platform Ecosystems

This post is also available in: Engels