Voor dit onderzoek , dat onafhankelijk wordt uitgevoerd, werkt hoofdonderzoeker Martijn Arets samen met een pluriforme set aan partners. Deze partners vertegenwoordigen alle stakeholders in de ontwikkeling en het debat en brengen ieder hun eigen expertise en zienswijze in het onderzoek. Aangesloten partners hebben zich zowel inhoudelijk en financieel gecommitteerd aan het onderzoek en gebruiken de output om intern te verkennen hoe portabiliteit van reputatiedata bij kan dragen aan de eigen doelstellingen en ambities. Naast de partners wordt ook samengewerkt met een aantal individuele wetenschappers die vanuit hun domein aan deze verkenning bijdragen. Met hen zullen ook enkele sub-onderzoeken worden opgezet, welke zullen leiden tot nieuwe inzichten en wetenschappelijke publicaties.

Hier onder stellen de partners zich voor en vertellen zij waarom zij meedoen aan deze verkenning.

“Platforms zijn nog klein in termen van hun aandeel in de totale werkgelegenheid, maar spelen tegelijkertijd een prominente rol in de discussie over de arbeidsmarkt van de toekomst. Voor UWV is interessant of ze de kansen van werkzoekenden verhogen, zeker voor de groep die via de traditionele weg minder snel nieuw werk vindt. En hoe deze werkzoekenden de opgedane ervaring en successen kunnen gebruiken bij het vinden van hun volgende baan.”

“YoungOnes vind het belangrijk dat iedereen evenveel kans maakt in de arbeidsmarkt. Daarnaast vinden we dat data die je opbouwt van jou is en dat je die dus altijd mee moet kunnen nemen. Hierbij is het wel belangrijk dat er een partij is die zorgt dat deze data eerlijk en privacy-technisch goed bewaard wordt.”

“In het post Corona tijdperk worden platform nog belangrijker. Organisaties gaan decentraliseren en samenwerken met zelfstandige professionals in netwerken. Netwerken die meer en meer ook met elkaar in verbinding zijn. Transparantie en data portabiliteit blijven een uitdaging. Privacy en reputatie worden uiterst belangrijke bouwstenen van deze nieuwe sociaal economische maatschappij. We staan hiermee aan het begin. Daarom is degelijk onderzoek nodig, zodat wij daarmee als bedrijf een bijdrage kunnen blijven leveren aan deze nieuwe toekomst, de Society30.”

“FNV vindt het belangrijk dat werkers zelf beschikken over hun reputatiedata. Ze zetten zich immers hard in om een goede score te krijgen en te behouden. Dit is een nieuwe ontwikkeling die ons voor nieuwe vraagstukken stelt. Voor werkers is het bij een aantal platforms heel lastig om bezwaar te maken tegen onterechte recensies, ook als deze wel verstrekkende gevolgen hebben voor het aantal opdrachten en dus het inkomen. En soms is het onduidelijk hoe ratings worden samengesteld. Daarom is de FNV partner: om mee te denken over technologische vooruitgang die eerlijk en transparant uitpakt voor elke betrokkene en juist ook voor de werkenden zelf.”

“Als oprichter van Werkspot weten we bij Freshheads als geen ander hoe belangrijk reputatie is. We ondervonden het aan den lijve toen een aannemer dreigde de boel kort en klein te slaan als we een slechte recensie niet snel zouden verwijderen. Het klinkt logisch dat opgebouwde reputatie uitwisselbaar zou moeten zijn, maar hoe? Wie moet het voortouw nemen: belangenorganisaties, overheid of de platformen? Als platformspecialist denken we hier graag over mee.”

“Platformwerkers verlenen niet alleen diensten, maar produceren zelf ook (onbewust) allerhande data. Ook klanten beoordelen soms platformwerkers. Dit levert reputatiedata op. Platforms verzamelen en aggregeren al deze individuele data. En ze analyseren en sturen platformwerkers aan op basis van deze geaggregeerde data. Het verleent de platforms vermogen en kennis, en dus macht op de arbeidsmarkt. En waar macht is, zijn individuele en collectieve tegenmacht nodig, niet alleen nationaal maar bij uitstek ook op Europese schaal. Dit onderzoek stelt de juiste vragen voor nieuwe, collectieve en transparante afspraken over reputatiedata.”

“We highly acknowledge Martijns expertise and ambition to carry out this research and we very much share it’s vision and mission in trying to figuring out the value of systems enabling portability of reputation data.”

This post is also available in: Engels