De markt van platformen in de kluseconomie groeit en neemt steeds meer een unieke positie in bij het samenbrengen van vraag en aanbod van werk. Die unieke positie zit hem onder meer in het feit dat platformen inclusieve werkgevers zijn: Recruiters selecteren op basis van bias en cultuur, op een platform heeft iedereen een gelijkwaardige kans. Platformen bieden daardoor kansen aan mensen die elders niet aan de bak komen. Ook worden platformen ingezet om – bijvoorbeeld in de ICT – matches te creëren die qua snelheid en kwaliteit aantoonbaar beter zijn dan traditionele kanalen.

Met het groeien van deze specifieke toegevoegde waarde van platformen, wordt de vraag hoe systemen daadwerkelijk functioneren én verbeterd kunnen worden steeds belangrijker. Het gaat daarbij niet om het technisch verbeteren van systemen an sich, maar om het verbeteren ten behoeve van het borgen van publieke waarde en om het creëren van systemen die er duurzaam toe bijdragen dat ze beter werken – ook vanuit genoemde inclusiviteit – voor de mensen die ervan gebruik maken.  

Een van de meest interessante subvragen is hier de rol van de reputatiescore. Onderzoek toont aan dat de impact van reputatiescores op platformen voor opdrachtnemers heel belangrijk is bij het krijgen van nieuw werk. De impact van een diploma is nihil; de impact van reputatie is maximaal.

De vraag hoe het systeem omgaat met die reputatiescores is daarmee heel relevant. Dit onderzoek richt zich volledig op reputatiescores: We gaan op zoek naar het antwoord op drie vragen:

  • Hoe zorg je dat de scores meten wat ze moeten meten?
  • Kun je data portabel maken zodat ze ook op andere platformen kunnen worden toegepast? En: Welke voorwaarden moet je creëren om te zorgen dat dit ook praktisch uitvoerbaar is en dat platformen dit gezamenlijk gaan organiseren?
  • Hoe borg je de continuïteit van de data als bijvoorbeeld een platform failliet gaat?

We kiezen bij dit onderzoek nadrukkelijk voor de pragmatische en concrete insteek. Veel onderzoeken hebben een hoog visionair gehalte. Dit onderzoek wil de praktijk ondersteunen. We kiezen – naast samenwerking met de meest gerenommeerde wetenschappers op het vakgebied – heel bewust voor samenwerking met partners uit de praktijk. We hebben een een zeer pluriforme set aan partners; een multidisciplinaire mix van partijen die normaal gesproken niet vaak samen optrekken. Ten behoeve van die praktijk gaan we dit onderzoek inzetten om aannames te valideren, concrete aanbevelingen te ontwikkelen en werkbare scenario’s te presenteren.

Op die manier ondersteunen we de platform-sector bij de verdere volwassenwording en bij het versterken van haar unieke positie met betrekking tot het samenbrengen van vraag en aanbod op de markt van flexibele arbeid. Bovendien dragen wij bij aan een sterkere positie (‘empowerment’) van de opdrachtnemer in deze markt.

This post is also available in: Engels